firma
kontakt
flota_kontenerowa
aktualnosci


Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp. z o.o. jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw prywatnych z udziałem zagranicznego kapitału i najstarszą prywatną agencją żeglugową w Polsce. Spółka od początku istnienia ma siedzibę w Gdyni i od 1930 roku - z pięcioletnią przerwą wymuszoną przez drugą wojną światową - prowadzi działalność żeglugową. Historia naszej firmy związana jest z rozwojem polsko-brytyjskich stosunków gospodarczych. Londyński armator United Baltic Corporation (UBC) z chwilą rozpoczęcia regularnych zawinięć do Gdyni oraz podpisania umowy z polskim armatorem "Polbryt", o wspólnym serwisie między Polską  a Wielką Brytanią, podjął decyzję o utworzeniu własnej agencji żeglugowej w Polsce.
 
Spółka z  ograniczoną  poręką (po wejściu w życie w roku  1934 Kodeksu Handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowana została 5 listopada 1930 roku w Gdyni pod nazwą:  Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka. Przedmiotem jej działalnścci były: "interesy maklersko - okrętowe, komisowo - handlowe i ekspedycyjno - przewozowe".

Wspólnikami spółki byli: Polak Marek Mysłakowski - kupiec z Warszawy, który wniósł 52 % kapitału zakładowego oraz dwaj obcokrajowcy: kupiec duński, który miał swoje biura w Gdańsku oraz kupiec brytyjski z Warszawy. Wnieśli oni po 24 % kapitału. Wspólnicy zagraniczni występujący jako osoby fizyczne, reprezentowali United Baltic Corporation, na której kapitał zakładowy składał się po połowie: udział londyńskiego Andrew Weir & Company i kopenhaskiego East Asiatic Shipping Company.
 
Do września 1939 roku PZKB reprezentowała interesy żeglugowe UBC, m.in. zdobywając ładunki, współpracując ze spedytorami i eksporterami; dokonywała również transportu drobnicy oraz wykonywała czynności agencyjne dla statków zawijających do Gdyni i Gdańska. Korporacja była również agentem wielu innych armatorów zagranicznych zawijających regularnie do obydwu portów.
 
Po II wojnie światowej, w 1946 roku, po wznowieniu  przez UBC serwisu z Londynu do Gdyni, spółka została ponownie zarejestrowana. Udziałowcami zostali: Tytus Mysłakowski - brat zmarłego współzałożyciela oraz przedstawiciel UBC - Ronald Hazell, który objął 48 % udziałów (był on w okresie późniejszym konsulem brytyjskim w Gdyni). W 1969 roku przekazał on swoje udziały UBC,  która od tego czasu została formalnym  współwłaścicielem spółki.

Korporacja Bałtycka kontynuowała działalność żeglugową i transportową. Wkrótce też podpisała umowy agencyjne z armatorami zagranicznymi,  których liniowe statki zawijały regularnie do Gdyni. W sumie "na liście" linii reprezentowanych przez Korporację Bałtycką znalazło się dwudziestu armatorów, m.in. Ben Line, Blue Star Line, Bibby Line, Shaw Saville, Union Castle, United States Lines, Canadian Pacific Railways Company.
Na liniach  angielskich rodziły się i były doskonalone, przez partnerów serwisu - UBC i PLO, najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i techniczne,  wykorzystywane  później w eksploatacji przez  innych armatorów w Polsce.

Korporacja Bałtycka brała czynny udział w pracach obydwu armatorów ,m.in. poprzez konsultowanie z polskimi klientami szczegółów nowo wprowadzanych rozwiązań technologicznych dotyczących przewozu ładunków.

Korporacja Bałtycka jest pierwszym w Polsce agentem, który rozpoczął obsługiwanie linii kontenerowej -  był to serwis UBC z Gdyni do Tilbury, który  powstał jesienią 1969 roku.

Wkrótce też Korporacja Bałtycka rozpoczęła pionierską działalność - obsługę spedycyjną kontenerów,  przede wszystkim przy dostawach "od drzwi- do drzwi".
 
W roku 1972, rozporządzeniem resortu żeglugi - Korporacja Bałtycka zmuszona została do przekazania agencji  wszystkich reprezentowanych przez siebie linii żeglugowych Morskiej Agencji w Gdyni , a obsługi spedycyjnej i transportowej kontenerów - PLO.
Działalność Korporacji została tym rozporządzeniem ograniczona wyłącznie do obsługi agencyjnej statków UBC. Mimo administracyjno-biurokratycznych ograniczeń  udało się ją następnie rozszerzyć o obsługę agencyjną  statków  wspólnego z  PLO  serwisu  "Polanglia".
 
W tym samym czasie spadkobierczyni zmarłego współwłaściciela Korporacji Bałtyckiej - Tytusa Mysłakowskiego - przekazała 52% udziałów spółki dwóm pracownikom Korporacji Bałtyckiej.
 
Obecnie jedynym udziałowcem Korporacji Bałtyckiej jest MacAndrwes & Co., Ltd. w Londynie.
 
Aktualnie Polska Zjednoczona  Korporacja Bałtycka specjalizuje się w akwizycji i obsłudze ładunków kontenerowych, reprezentując w Polsce interesy żeglugowe następujących armatorów:

  • MacAndrews & Co. Ltd. w Londynie,
  • CMA CGM w Marsylii,
  • ANL Shipping Line,
  • DELMAS,
  • BANK LINE - serwis grupy Swire Shipping ,
  • Andrew Weir Shipping Ltd.

    PARTNERZY: